【PASSERI】頂級黑松露三重奏

TRUFFLES TRIO
 

PASSERI 三重奏 嚐鮮小組合
頂級黑松露醬130G (1入) / 原價$990 / 售價$770
特級黑松露橄欖油55ML (1入) / 原價$900 / 售價$630
頂級黑松露鹽100G  (1入) / 原價$810 / 售價$720
超值組合價 $1,988

PASSERI 三重奏 家庭號大組合
頂級黑松露醬500G (1入) / 原價$1,755 / 售價$1,560
特級黑松露橄欖油250ML (1入) / 原價$1,665 / 售價$1,480
頂級黑松露鹽100G  (1入) / 原價$810 / 售價$720
超值組合價 $3,188

 

  More